Účetní program AdmWinPU, mzdy, síť

AdmWin
PU008
Ihned k dodání

23 900,00


Množství (ks):

Ekonomický software - účetní program AdmWinPU v provedení se mzdami s oprávněním pro 1 firmu v interní síti do 5 PC.

 • Účetnictví (podvojné), banka, pokladna
 • Personalistika a mzdy
 • Adresář firem s kontakty, nabízenými produkty, vyhodnocení platební morálky, výhodnosti nákupu...
 • Faktury vydané s částečně uživatelsky nastavitelným tiskem včetně loga, razítka a podpisu, upomínky, úrokové zatížení
 • Faktury přijaté - příkazy k úhradě jak tiskové, tak i elektronicky
 • Sklady, skladové hospodářství - příjemky, výdejky, inventury, dodací listy, prodejky - účtenky (pokladní systém)
 • Zakázky (přijaté objednávky) - požadavky zákazníka, jejich plnění, spotřeba materiálu a prací, fakturace
 • Objednávky, nabídky, poptávky
 • Dlouhodobý majetek - odpisy, technická zhodnocení, opravy, kdo používá
 • Účtenky, ceniny, rezervy
 • Import bankovních výpisů a jejich hromadné párování na faktury
 • Knihy jízd, knihy korespondence

Podrobný popis je na účetní program - podvojné účetnictví - AdmWinPU
Různé kombinace a rozšíření jsou popsány na účetní software - podvojné účetnictví AdmWinPU

Ceník aktualizací

Vyhledávání