Pozor: Požadovaná stránka neexistuje!

Účetní programy

Vítejte na stránkách internetového obchodu softwarových produktů:

 • Účetní programy AdmWin: DE - daňová evidence i PU - účetnictví (podvojné)
 • Program Autoservis + účetní programy AdmWin
 • Hotelový systém (recepční software) HotelWin
 • Tvorba e-shopu - aplikace pro internetové obchody (ShopHouse)

Zde si můžete vybrat a objednat jednotlivé účetní programy, hotelový systém nebo svůj vlastní e-shop a jejich kombinace.

Účetní programy AdmWin

Pod zobecnělým pojmem účetní programy je zde označován ekonomický software plnící úlohu informačního systému v organizaci. Prezentované účetní programy nejsou jen o účetnictví, ale především o základních nejčastěji používaných evidencích pří podnikání, jakou jsou např. faktury, sklady - skladové hospodářství ve vazbě na vzájemně související evidence objednávek, zakázek, požadavků zákazníků, nabídek, poptávek, dodacích listů atd. Ve všech těchto evidencích je využíván adresář firem, ze kterého jsou pak vidět veškeré aktivity s touto firmou včetně vyhodnocení platební morálky (v jakých termínech ke splatnosti byly faktury hrazeny), kontaktní osoby u těchto firem a korespondence včetně mailů a telefonátů, souvisejících dokumentů a hlídání termínů budoucích aktivit. K tomu jsou k dispozici evidence společné pro účetní programy, jako evidence majetku, knihy jízd, personalistika a mzdy.

Tyto účetní programy využívají jak firmy zabývající se účetnictvím a daňoví poradci, kteří prakticky ověřují legislativní správnost pro účetní programy AdmWin, tak především firmy z oblasti obchodu (pokladní systém s tiskem prodejek), služeb, stavebnictví, instalatérství, opravárenství, servisu. Účetní programy AdmWin jsou pro ně přínosné svou bohatou výbavou pro evidenci a zpracování zakázek s všudepřítomným vyhodnocováním efektivnosti (hrubého zisku) - od předpokládaného z požadavků zákazníků, přes spotřebovaný materiál a práce až po konečnou fakturaci. Mnohdy si ani sami nevedou účetnictví. To jim zajišťuje externí firma, nezřídka jen kontrolou a doplněním, např. zpracování mezd. Často se k tomu využívá vzdálené připojení po internetu nebo posílání zálohy e-mailem, kdy účetní firma využívá tytéž účetní programy.

Účetní programy - aktualizace

Účetní programy AdmWin jsou průběžně aktualizovány zavčas dle změn legislativy a stále zdokonalovány a vylepšovány především na základě námětů a připomínek registrovaných uživatelů se snahou vyhovět různým podmínkám použití. Z hlediska legislativy je zajišťována kontinuita ve zpracování - účetní programy umí pracovat dle současné i předcházející legislativy, minimálně o jednu generaci starší. V případě mezd 10 let zpět.

 • Licence (oprávnění k používání) pro účetní programy není jen na jeden rok!
 • Každého půl roku se vydává pro účetní programy placená aktualizace, přičemž nové licence (oprávnění k používání) mají první zdarma, tj. minimálně jeden rok od pořízení nové licence pro účetní programy jsou všechny aktualizace zdarma.
 • Na tyto placené aktualizace jsou rozesílány nabídkové maily s odkazem na popis změn, co je v systému nového a záleží na uživateli, zda si tuto aktualizaci objedná či ne, zda ji shledá pro svoji činnost potřebnou. Lze je tedy vynechat a pořídit si až další vyšší. Podle toho, z jaké verze se přechází, je pak odstupňován ceník aktualizací.
 • Aktualizace se neinstalují zvlášť, do jiné složky. Instalují se stále do stejné složky a zajišťují tak plynulou datovou kontinuitu a jednotlivé roky lze odlišit zadáním dat od - do pro jednotlivé výpisy a rozbory nebo v jetí roční uzávěrky se automaticky přesunou do složky, do které se lze kdykoliv v programu přepnout.

Účetní programy - startverze zdarma

účetní programy zdarma - daňová evidence zdarma nebo podvojné účetnictví zdarma - účetnictví a mzdy zdarma

Jsou plně funkční účetní programy AdmWin omezené pouze počtem záznamů v databázích. Účetní programy zdarma jsou maximálně do 200 záznamů v součtu řádků deníku, skladových pohybů, mezd, faktur a jejich řádků. Aktuální dosažený počet zjistíte v okně "O aplikaci" pod volbou "Nápověda".

Pokud si budete po dosažení limitu pro účetní programy zdarma přát pokračovat, objednejte si zde plnou ("ostrou") placenou verzi, kterou pak stačí instalovat tamtéž, kde je startverze (nabídne se), a volně pokračovat na již evidovaných datech dále nebo si ji nainstalovat celou znovu a začít "na ostro".

Účetní programy zdarma

Stažením jednoho z těchto produktů získáte účetní programy zdarma, které obsahují, mimo jiné, program (software):

 • daňová evidence zdarma nebo podvojné účetnictví zdarma
 • fakturace zdarma, fakturační program, program na fakturaci zdarma
 • zakázky, objednávky, nabídky, poptávky zdarma
 • skladový program zdarma - skladová evidence, skladové hospodářství zdarma
 • knihy jízd a knihy korespondence zdarma
 • adresář firem včetně veškerých kontaktů zdarma
 • program na mzdy (mzdový program) zdarma
 • EET zdarma - při prvním prodejky-účtenky nebo fakty za hotové dojde k odeslání na server FÚ a vrácený FIK je na nich vytištěn

Funkčním omezením je jen počet záznamů celkem - maximálně 200.

Popis instalace pro účetní programy

Postupujte dle pokynů instalačního programu. Postačuje jen všechny nabízené volby potvrdit tlačítkem k pokračování instalace. Máte-li již produkt AdmWin instalován dříve, nabídne se umístění použité při jeho poslední instalaci.

Neinstalujte do systémových složek - nikdy ne do “…Program Files...“!!! Do složky, kam se data instalují, musí mít účet uživatele ve windows, pod kterým je AdmWin provozován, plný uživatelský přístup.

Pokud si v nabízeném stromu struktury existujících adresářů (složek) zvolíte umístění, bude k němu v editačním poli (řádku) nad zobrazenou stromovou strukturou nabídnuto vytvoření podsložky AdmWin. Přejete-li si instalaci provést přímo do zvolené složky, pak zde pro instalaci nabízenou podsložku AdmWin vymažte.

Vyhledávání