Účetní program AdmWin,DE+PU,mzdy

AdmWin
PUDE1M
Ihned k dodání

15 800,00


Množství (ks):

Ekonomický software - účetní program AdmWin DE+PU v provedení se mzdami a s oprávněním pro 1 firmu na 1 PC. Vhodné, pokud podnikáte jako fyzická osoba a současně máte i s.r.o.

 • Účetnictví (podvojné), banka, pokladna
 • Daňová evidence (dříve peněžní deník)
 • Personalistika a mzdy
 • Adresář firem s kontakty, nabízenými produkty, vyhodnocení platební morálky, výhodnosti nákupu...
 • Faktury vydané s částečně uživatelsky nastavitelným tiskem včetně loga, razítka a podpisu, upomínky, úrokové zatížení
 • Faktury přijaté - příkazy k úhradě jak tiskové, tak i elektronicky
 • Sklady, skladové hospodářství - příjemky, výdejky, inventury, dodací listy, prodejky - účtenky EET (pokladní systém)
 • Zakázky (přijaté objednávky) - požadavky zákazníka, jejich plnění, spotřeba materiálu a prací, fakturace
 • Objednávky, nabídky, poptávky
 • Dlouhodobý majetek - odpisy, technická zhodnocení, opravy, kdo používá
 • Import bankovních výpisů a jejich hromadné párování na faktury
 • Knihy jízd, knihy korespondence, účtenky, ceniny, rezervy

Podrobný popis je na účetní program - daňová evidence - AdmWinDE a na účetní program - podvojné účetnictví - AdmWinPU
Různé kombinace a rozšíření jsou popsány na účetní software - daňová evidence AdmWinDE a účetní software - podvojné účetnictví AdmWinPU

Ceník aktualizací

Vyhledávání