Účetní program AdmWin - video ukázka rychlého a snadného vystavení faktury

Základní sleva na dani pro pracující důchodce v r. 2014

Nálezem 31/13 Ústavního soudu ze dne 30. července 2014 byla zrušena právní úpravu, která neumožňovala uplatňovat základní slevu na dani ve výši 24 840 Kč starobním důchodcům, kteří k 1. lednu příslušného kalendářního roku pobírali starobní důchod. Nález ÚS byl dne 4. 8. 2014 vyhlášen ve Sbírce zákonů č. 162/2014 v částce 66.

Z textu nálezu vyplývá, že pracující starobní důchodci si mohou uplatnit základní slevu na dani již za zdaňovací období roku 2014 bez ohledu na to, zda byli či nebyli k 1. lednu roku 2014 pobírateli starobního důchodu. Slevu na dani si poplatník může uplatnit prostřednictvím svého zaměstnavatele - plátce daně anebo v daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2014.

Základní slevu na dani plátce daně (zaměstnavatel) zohlední při výpočtu záloh na dani od srpna 2014 včetně v případech, kdy zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele prohlášení poplatníka a uplatnil si základní slevu na dani v průběhu roku 2014 - poplatník si může na prohlášení zatrhnout uplatnění základní slevy i dodatečně.

V souvislosti s nálezem Ústavního soudu a uplatněním slevy na dani zaměstnancem nebude plátce daně postupovat podle § 38i zákona o daních z příjmů, tzn., že nebude zpětně přepočítávat zálohy na daň za předcházející měsíce zdaňovacího období 2014.
Na základě žádosti poplatníka o roční zúčtování záloh bude základní sleva na dani zohledněna při výpočtu daně za zdaňovací období 2014 v plné výši.

Nárok na základní slevu na dani i za zdaňovací období 2013 nelze zpětně uplatnit.

Více informací na účetní program, zápis firmy naleznete i na účetní program.

Vyhledávání