Účetní program AdmWin - video ukázka rychlého a snadného vystavení faktury

Software pro podnikatele. Nebojte se účetnictví

Dost často od drobných podnikatelů slyšíme, že požadují jen úzce specializovaný program. Nejčastěji na faktury, sklady, objednávky a nic jiného je nezajímá.

Vše ostatní prý je problém účetní. Přitom na trhu existuje levný ekonomický software AdmWin, který není jen další takzvaný účetní program, ale především je mohutným nástrojem pro zpřehlednění vlastní podnikatelské činnosti, vystavování dokladů a urychlení práce s nimi.

logo AdWin

Fakturace
Lze začít tím nejžádanějším - prostým vystavováním faktur. K zpřehlednění, kdy se má komu a kolik zaplatit, si podnikatel začne zapisovat i přijaté faktury.  Za chvíli zjistí, že zapisované texty (řádky faktury) se mu opakují a je vhodné si je někde nachystat – nastavit.  Formou ceníků nebo jen textových řádků a nejlépe přímo skladovými kartami, které si už jen vybírá z nabízených seznamů do dokladů. Odměnou mu je, že u každé položky ihned ví, za kolik, kdy a od koho nakoupil a prodal.

Daňová evidence

Když už jsou faktury evidovány, je vhodné vědět, zda jsou zaplaceny či ne. Platba faktury se zaznamená jednoduše jen datem platby (částka se doplní z faktury) a snad každý rozezná, zda peníze přijal nebo vydal a výběrem ze seznamu možností za co.

Tím vlastně určí, co je daňové a co ne. Stejně tak jednoduše zapíše i ostatní příjmy a výdaje peněz, které nejsou úhradou žádné faktury. Z těchto záznamů má kdykoliv průběžně k dispozici  Z přehledy o příjmech a výdajích, efektivnosti, výpočet daně z příjmu a zákonného pojištění OSVČ.

DPH

Tím, že si zapisuje jednotlivé doklady včetně záznamů DPH, se automaticky průběžně vytváří přiznání k DPH. V každém okamžiku je známa odvodová povinnost nebo vratka. Stačí jen přiznání vytisknout , případně  podat elektronicky.

Podvojné účetnictví

U účetnictví (podvojného) už jsou zapotřebí jisté,  ale vcelku jednoduché, znalosti.  Každému jevu při podnikání je přiřazeno nějaké číslo (účet účetní osnovy). Stačí si je vybrat z nabízeného seznamu podle popisu, pokud nevyhoví nastavené.

Navíc tam, kde se tytéž doklady účtují téměř stejně, lze nastavit účtování dokladů automatické, aniž by o tom obsluha věděla. Účetní jen zaúčtuje zbývající doklady, které nejsou běžné.

logo AdWin - ekonomický software

Účetní programy AdmWin

Z uvedeného vyplývá, že ekonomický software AdmWin není složitý. Ovládání je dosti navádějící, intuitivní.

Hluboká provázanost mezi jeho jednotlivými evidencemi vám administrativní činnost urychlí a v celkovém provozu firmy ušetří spoustu práce a času.

Zamezí chybám vznikajícím z přepisů odněkud někam a sníží objem toho, na co jiného je nutné myslet, co zajistit a nezapomenout. Pomocí různých přehledů a analýz prodejnosti a efektivnosti jednotlivých akcí – zakázek vám pomůže určit, čemu se více věnovat, co potlačit, co více nakupovat, co méně, a od koho.

Uvedený systém má silnou výbavu pro zpracování zakázek - od drobných na opravy, výrobu, služby, až  po rozsáhlé stavební projekty. Zpracování od požadavků zákazníka (rozpočtu) přes záznam spotřeby na zakázku po fakturaci velice jednoduše a se spoustou možností. Tímto mechanismem se také vyřídí  importované objednávky z e-shopu – vyskladnění, popř. objednání u dodavatele, fakturace, tisk adres na štítky.

Zdroj: iDNES.cz  30.11.2011

Více informací na účetní program, zápis firmy naleznete i na účetní program.

Vyhledávání