Účetní program AdmWin - video ukázka rychlého a snadného vystavení faktury

Rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti od 1.4.2015

Vedle stávajících plnění v režimu přenesení daňové povinnosti pro všechna dosud v zákoně o DPH definovaná plnění, dle nového § 92f odst. 1 zákona o DPH použije plátce při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 zákona o DPH plátci režim přenesení daňové povinnosti, pokud tak vláda stanoví nařízením. S platností od 1.4.2015 vláda svým nařízením č. 361/2014 Sb., ze dne 22.12.2014 určila pod kódem:
11 - převod povolenek na emise skleníkových plynů – s účinností od 1. 1. 2015 - je ukončena platnost kódu 2 (v souvislosti s přesunem obsahu ust. § 92d do ust. § 92f zákona o DPH a vládního nařízení č. 361/2014 Sb.)
12 - obiloviny a technické plodiny - pro cukrovou řepu od 1.9.2015
13 - kovy, včetně drahých kovů
14 - mobilní telefony
15 - integrované obvody a desky plošných spojů osazené těmito obvody
16 - přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (notebooky, tablety)
17 - videoherní konzole
Režim přenesení daňové povinnosti se u těchto plnění použije, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč.
Od 1. 1. 2016 se zavede nový kód 3 pro dodání nemovité věci, pokud se při tomto dodání uplatní daň

Více informací na účetní program, zápis firmy naleznete i na účetní program.

Vyhledávání