Účetní program AdmWin - video ukázka rychlého a snadného vystavení faktury

Paušální daň na rok 2023

Paušální daň se v roce 2023 zvyšuje na 6 208 Kč měsíčně, ve které je:
- minimální zdravotní pojištění 2 722 Kč
- sociální pojištění 3 386 Kč
- daň z příjmů 100 Kč

Jedním z faktorů zavedení a rychlého rozšíření paušální daně, vedle jednoznačného přínosu v podobě značného zjednodušení administrativní zátěže u OSVČ, bylo tvrzení ze strany ministerstva financí, že nebudou podléhat kontrolám jak ze strany finančních úřadů, tak pojišťoven. Současné tvrzení je již jen jako „výrazné omezení nejistoty vůči vstupům kontrolní činnosti správce daně“.

Jedním z omezení pro vstup do tohoto speciálního režimu bylo plátcovství DPH, tj. limit obratu (příjmů) do 1 mil. Kč. Ještě koncem svého působení ve funkci ministra financí Schillerová dojednala v EU výjimku  - zvýšení tohoto limitu na 2 mil. Kč (obdobná částka má platit v celé EU až od r. 2025).

Nové vedení ministerstva navrhlo v daňovém balíčku, který již byl schválen sněmovnou, rozdělení paušální daně do 3 pásem podle výše příjmů a charakteru příjmů - % sazby uplatnění výdajů procentem příjmů (výdajový paušál):

 

 

Měsíční paušální záloha

Daň z příjmů  

Důchodové pojištění  

Zdravotní pojištění

1. pásmo (pro rok 2023)

6 208 Kč

100 Kč

3 386 Kč

2 722 Kč

2. pásmo

16 000 Kč

4 936 Kč

7 446 Kč

3 591 Kč

3. pásmo

26 000 Kč

9 320 Kč

11 388 Kč

5 292 Kč

Do 1. pásma patří OSVČ s příjmy do 1 mil. a dále OSVČ s příjmy do 1,5 mil., pokud mají alespoň 75 % příjmů z činností, ze kterých lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů a dále OSVČ s příjmy do 2 mil pokud mají alespoň 75 % příjmů, ze kterých lze uplatnit výdaje 80 % z příjmů.

Do 2 pásma patří OSVČ s příjmy do 1,5 mil., bez ohledu na to z jaké činnosti a dále OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč, jestliže měli 75 % příjmů, ke kterým lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % příjmů.

Do 3. pásma patří pak všechny ostatní OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč.

Z uvedeného lze důvodně usuzovat, že:

  1. Jedna z výhod paušální daně dostává povážlivou trhlinu – kontrola ze strany FÚ. Dodržování pásem bude chtít zcela jistě někdo kontrolovat – zdůvodnění nutnosti navýšení počtu úředníků.
  2. Bude muset vzniknout další nový formulář, na kterém se bude oznamovat dosažení nějakého pásma příjmů. Na nový formulář si jistě nový úředníci namyslí spousty dalších údajů – zdůvodnění zařazení do pásma, druh – obor podnikání (k určení oprávněnosti % sazby) atd. Na mysli okamžitě vyvstane lidové rčení „..dej volovi funkci, vymyslí lejstro…“. Tyto formuláře bude muset opět někdo na FÚ zpracovávat – další úředníci, další kanceláře a jejich vybavení, další výdaje ministerstva financí na software…

Z bodu 1 vyvstává nutnost pečlivé evidence příjmů z hlediska daně z příjmů v členění na obory vlastní činnosti, ze které příjmy plynou. Nutnost evidence příjmů byla i ve stávajícím režimu paušální daně nejen z hlediska daně z příjmu, ale i z hlediska zákona o DPH, zda poplatník nepřekročí částku 1 mil Kč, od které se musí registrovat jako plátce DPH.

S evidencí těchto příjmů vám pomůže náš softwarový produkt Daňová evidence (admwin.cz). Jeho těžiště je ovšem v podpoře celého cyklu nabídka – zakázka – fakturace nebo jen prostý nákup a prodej s propracovanou skladovou evidencí, jenž se vytváří a udržuje jen evidencí nákupních a prodejních dokladů.

Více informací na účetní program, zápis firmy naleznete i na účetní program.

Vyhledávání