Účetní program AdmWin - video ukázka rychlého a snadného vystavení faktury

Odpovědi na některé dotazy

Texty odpovědí na některé dotazy

Pod zobecnělým pojmem účetní program je zde označován ekonomický systém - software AdmWin plnící úlohu informačního systému v organizaci.


… a vlastní účetnictví (podvojné) je jen jakousi přidruženou nástavbou spojenou s jevy, které mohou být na pozadí automaticky zaúčtovány, bez znalostí účetnictví. Ještě jednodušší je to v daňové evidenci, kde snad každý rozezná příjem a výdej peněz, jejich výši a pomocí nabízeného seznamu nejčastějších možností, určí, za co byly peníze přijaty či vydány (tím určí, co je daňové a co ne) a popřípadě datum, kdy k tomu došlo. kdy peníze přijal a kdy vydal. Propojením účetnictví nebo daňové evidence s ostatními používanými evidencemi pak vzniká komplexní ekonomický (informační) systém.

...systém není jen o účetnictví. Jedná se především o systém sdružující všechny evidence a operace v nich používané, které jsou zakladní pro všechny administrativními činnosti v různých oblastech. Tj. vystavování a evidence dokladů jako jsou např. faktury, skladová evidence a s ní související doklady apod. Vlastní daňová evidence, zúžená jen na deník příjmů a výdajů a z něj pak prováděné rozbory o hospodaření, je jen další evidencí, která může a nemusí být v systému použita. Nepoužívat je ovšem ke škodě pro samotného uživatele - nemá přehled o tom, jaké faktury (kdy a jakým dokladem) jsou uhrazeny, kolik může ještě očekávat za neuhrazené vydané faktury a kolik a kdy má ještě komu zaplatit...

...jde o rozsáhlý a přitom jednoduchý a spolehlivý systém vzájemně propojených evidencí, které jsou používány jak u malých podnikatelů a jiných OSVČ, tak trochu větších organizací. Otázkou je, dle čeho se hodnotí, zda je to malá nebo velká firma. Pro určení použitelnosti tohoto informačního systému nelze hodnotit dle obratu nebo počtu zaměstnanců, ale podle složitosti administrativní struktury a počtu administrativných úkolů v čase. Za velkou lze označit organizaci s příliš rozsáhlou administrativní strukturou a s podrobným členěním co kdo v administrativní oblasti dělá. Pak systém nemusí vyhovět svým členěním, protože je zaměřen především na jednoduchost a rychlost záznamu celých dokladů jedním člověkem. Dalším omezujícím faktorem může být spolehlivost použité technologie - vše na platformě MS Windows a současným častým přístupem více uživatelů do jedné a téže evidence po síti PC. Pak hodně závisí na hardwarové spolehlivosti sítě, serveru a i jednotlivých PC a především na použité platformě MS Windows a jejich spolehlivosti. Pro větší sítě a velkou aktivitu uživatelů je spolehlivější platforma unixového nebo linuxového serveru s nezávislou SQL databází (jiné provenience než Microsoft), která dokáže odvolat změny více datových tabulkách při nedokončení operace z důvodu chb vznikajících v síti PC s MS Windows a tak zabránit vzniku nekonzistentních dat, kdy je změna provedena jen v jedné evidenci a souvztažný záznam do druhé již ne. Takový systém je pak ovšem cenově vyšší a především jeho instalace a odborná údržba náročnější i pro specializované pracovníky v oblasti IT.

 


17.6.2009 - Odpověď na poptávku po nějakém jednoduchém prográmku na evidenci skladu s prodejem za hotové

 

....Vše Vámi požadované, včetně odečtení skladové položky ze skladu a její zápis na prodejku - účtenku - paragon v okamžiku sejmutí čárového kódu, s podporou všech možných tiskáren - tisk prodejky na A4 nebo volitelně i na pás papíru min.šíře 70 mm pro pokladní tiskárny, popřípadě s příkazem k vysunutí šuplíku při ukončení prodejky, umí i ekonomický software AdmWin - ale jak uvádíte, je to opět také komplexní účetní program, jehož všechny ostatní funkce nepotřebujete. K uvedenému účelu postačuje ta nejlevnější varianta, v níž současně můžete vést celý sklad. K prodeji potřebujete objednávat zboží, které dochází, dostává se do pod limitu, je víc prodávané apod. Vystavení objednávky a příjem na sklad je v uvedeném prog.systému jednoduchou a rychlou záležitostí - několika násobně rychlejší a spolehlivější, než někde s blokem obíhat regály a pak přepisovat do excelu nebo wordu pro vystavení objednávky.
A pokud pak provádím příjem na sklad, ať podle objednávky nebo bez ní, přímo záznamem přijaté faktury, mám tím ihned i přehled o přijatých fakturách, kdy má být která zaplacena. Současně v každém okamžiku vím, jaká je moje okamžitá daňová povinnost k DPH i dani z příjmu - to mi umožní korigovat doklady předávané účetní firmě, která mi vede účetnictví. A o tom je ta komplexnost, kterou Vy nepotřebujete.
Tyto pro Vás zdánlivě nepotřebné funkce, viz http://www.admwin.cz/nabidka/ucetni-program-pro-danovou-evidenci-admwinde/ , v celkovém provozu firmy nejen ušetří spoustu času, zamezí chybám vznikajícím z přepisů odněkud někam, sníží objem toho, na co má jiného člověk myslet, co zajistit, ale také pomocí různých přehledů a analýz prodejnosti určit, čemu se více věnovat, co více nakupovat, co méně, a od koho.


14.4.2009 - Odpověď na poptávku zaslanou  ...s.r.o.

Na základě Vámi zadané poptávky si Vám dovolujeme nabídnout účetní software AdmWin PU. Jeho bližší popis naleznete na stránkách účetní programy AdmWin, kde si také můžete pod záložkou "Download" stáhnout start verzi AdmWin PU k vyzkoušení a ověření funkční vhodnosti tohoto systému k Vámi požadovaným účelům.

Dle Vámi popsaných požadavků je možné jeho následnou ostrou instalaci umístit na server a k tam uloženým datům přistupovat jak z jednotlivých klientských stanic z vnitřní  (privátní) sítě z více PC současně, popřípadě přes standardní výbavu některých MS Windows (XP profesional, Vista bussines a ultimate, Win 7 prof nebo ultimate) nebo freewarových programů (např. TeamViewer) přistupovat po internetu na vzdálenou plochu.K tomu je vhodné mít na serveru operační systém Windows server 2003 a vyšší.

Cena licencí by pro Vámi popsané podmínky je 18 900,- Kč, ve které je zahrnuto:

  • Oprávnění k instalaci až na 5 PC v síti
  • Import bankovních výpisů - je ve standardním vybavení včetně hromadného párování na faktury dle zvolených kritérií a jejich zaúčtování

Zakázkově by byl dopracováván program na požadovaný dávkový import vydaných faktur, kde cena závisí na rozdílu v logice a struktuře dat o fakturách poskytovaných Vaším interním systémem. Dle známých případů se tato cena pohybuje v rozsahu 2 000,- až 6 000,- Kč.


Nenašli jste zde odpověď?

Napište nám, rádi zodpovíme Vaše dotazy.

 

Více informací na účetní program, zápis firmy naleznete i na účetní program.

Vyhledávání