Účetní program AdmWin - video ukázka rychlého a snadného vystavení faktury

Odpovědi na dotazy zájemce

Dobrý den,
ano, většina dotazů a komentářů opravdu vyplývá ze zvyku používat jiný systém a jeho terminologii.
Odpovědi na Vaše dotazy:

1)      Jaké jsou možnosti editace tiskových výstupů/formulářů.
- pro každý doklad jsou různá možná nastavení formálního uspořádání
- každý zvlášť editovat nelze, neb musí bý zajištěna obsahová shoda tisku s evidencí, ze které se vytváří

2)      Je možno číselník přijatých faktur oddělit od číslování ostatních závazků? Jde o to aby čísla přijatých faktur byla kontinuální, tedy aby po PF číslo 9 následovala PF10 a ne např. závazky plynoucí z modulu mezd.
- v nastavení hodnot pro mzdy je zvlášť možnost nastavení pro číslování závazků vytvářených z mezd
- v nastavení číselných řad si můžete nastavit libovolný počet číselných řad pro faktury přijaté, ale pak si u každého zápisu budete muset vybírat, podle které číselné řady si přejete fakturu očíslovat - ovšem, když se někdo splete v použití číselné řady, pak se dostane do zdlouhavých problémů - zbytečná komplikace - některé účetní si ovšem na ni lpí, takže v systému je.

3)      Je možno zpracování mezd rozdělit do dvou fází - míněno na dva různé pracovníky, kdy jeden interní pořizuje tzv. „předzpracování“ (tedy zapisuje čerpání dovolené, fondy prac. doby, přesčasy,..) a druhý pracovník (účetní z externí firmy) dokončuje účetní zpracování mezd a generuje výstupy pro zdravotní, sociální a banku.
- ano, je to možné - jedna pracovnice rozpracuje mzdy, zapíše do nich uvedené údaje - druhá pak provede kontrolu a zaúčtování (uvedené závazky a tisky se v zaúčtování vytvoří automaticky a je možné je kdykoliv dotisknout nebo el.odeslat i následně. Jsou to různé úlohy, které v kontrole přístupu můžete přiřadit různým pracovníkům.

4)      Zadávání všech dokladů lze pouze ručně, programu nabízí jakousi možnost tzv. předkontací účetních případů, zde je ale napevno stanoveno pár případů, které nelze prakticky editovat samostatně a přidávat další. Jakýkoli výběr ze seznamu předkontací při pořizování dokladu je nemožný (pokud účtuji fakturu v řadě přijaté tuzemské faktury, nabídne mi pouze účtování podle jedné jediné předkontace ....)
- některé doklady se generují zcela automaticky (závazky z mezd, příjemky/výdejky, opakované závazky) a i zaúčtování dokladů může být zcela automatické na pozadí... Je několik způsobů používání a jsou závislé na tom, zda zapisujete na faktury vlastní řádky plnění a DPH nebo ne. Pokud ano, pak kontace se automaticky odvozuje z evidence které řádek popisuje (materiál, zboží služby, majetek apod.) nebo pokud je zapisujete jen textem, pak viz nastavení textových řádků, kde si můžete ke každému zadat účetní kontaci, kterou text v řádku popisuje. Další možností je v předkontacích pro daný jev zadat jen skupinový účet - sice se nabídne, ale nepustí zaúčtovat - výběr účtu ovšem ihned nabídne jednotlivé účty patřící do zadané skupiny, na které lze již účtovat.....a možností je více, dle toho, jak se komu více zamlouvá

5)      zadávání interních dokladů je možné přes řádek přímého účtování, pokud takto doklad zapíšu a uložím, nelze již opravit.
- interní doklady, které namají vazbu na jinou evidenci v systému, se zadávají v přímém účetnictví a není mi známo, že by jednotlivé jeho řádky nešly opravit...jdou bez problémů - pokd se ovšem nejedná o jev popsaný v následujícím bodě

6)      v případě nevyplnění povinné položky na dokladu program zpravidla neupozorní na to, co chybí, pouze bez jakéhokoli aviza neprovede nic.
- hlavní okno celé aplikace má na spodním okraji tlustý pruh (tzv. stavový pruh). Dívejte se do něj při procházení nejnižších položek menu, editovatelných položek ve formulářích a pod. Jsou v něm také chybová oznámení, která přesně popisující co je chybně zadáno. Důvodem byly a jsou častá nevrlá volání především z účetních firem, že stále musely odklikávat nějaké chybové hlášky...např. v nastavení fakturace - obecné hodnoty, je možnost nastavení, aby se ani nezobrazovala upozornění na nějaké nesoulady nebo chybějící DPH a pod....prostě ty zprávy psané v okýnku, které musí někdo odkliknout, hodně lidí irituje a ani je nečtou....

7)      evidence saldokonta -  lze snad nastavit na jakýkoli účet, neměla jsem možnost prověřit na více než jednom případě
- ano, lze libovolně

8)      program neustále nabízí náhled na všechny číselníky při jakémkoli výběru, například: pokud zadám, že účtuji bankovní výpis, nabídne mi při výběru dokladu nejen dokladové řady bankovních výpisů, ale naprosto všechny. Podobné nabídky se vyskytují a při jiných úkonech.
- viz nastavení číselných řad a nastavení např. bank.účtů, kde si můžete zvolit prefixem číselnou řadu, kterou použijete pro konkrétní bankovní účet...pokud není nastaveno, nabízí se číselné řady, které jsou ozančeny jako účetní.

9)      evidence není moc přehledná a rozhodně umožňuje vysokou chybovost díky neexistenci jakýchkoli filtrů a omezení...
- filtr - každá evidence má v nástrojové liště tlačítko "Výběr" (ikonka má 2 překryvné papíry - jedním z jiného vybíráte jen něco) - a to je to, co u vás dříve používaný systém označoval jako filtr.....
- omezení uživatelů před chybovostí - jsem rád, že to někdo píše. Jinak naopak slyším či čtu, že zbytečnými upozorněním a odmítnutími program jen zdržuje a omezuje....popsáno na příkladu výše

10)   Vysvětlete prosím jakým způsobem jsou uložena v systému data a jak jsou sdílena mezi jednotlivými pracovišti (PC). Vzdálený přístup pro daňovou a účetní firmu bychom chtěli řešit pomocí VPN tunelu – přístup přes vzdálenou plochu by neposkytl dostatečně rychlou odezvu.
- síťová verze a instalace - na serveru na nějakém disku, do sdílené složky, se instalují jen sdílená data a na jednotlivá PC jen program (klient) - ten má pod volbou "Soubor" - "Jiné účetnictví" aktivní tlačítko "Připojit síťově", kterým si vyberete v interní síti sdílený disk s daty pro AdmWin....tuto cestu na sdílená data si program uloží a při dalším spuštění se na ně připojuje....v jednom okamžiku nad daty AdmWin může pracovat více uživatelů současně.

Více informací na účetní program, zápis firmy naleznete i na účetní program.

Vyhledávání