Účetní program AdmWin - video ukázka rychlého a snadného vystavení faktury

K 5% slevě na soc. poj. zaměstnavatele při zkráceném pracovním úvazku

Záměr předkladatele, motivovat zaměstnavatele ke zřizování pracovních míst na zkrácený pracovní úvazek, je pro společnost prospěšný a tedy chvályhodný. Ovšem již všechna omezení – kdy se může a kdy nesmí sleva uplatnit v paragrafovém znění uvedeném v předchozím článku mnoho zaměstnavatelů pro svoji rozsáhlou komplikovanost odradí. Nešťastná mzdová účetní po náročných školeních, jejichž obsah si bude muset pracně nasoukat do hlavy, bude nekonečně dlouho zaměstnavateli vysvětlovat, že za těchto okolností, kdy on v očekávání slevy chce místo na zkrácený úvazek zřídit, mu ze zákona slevu přiznat nelze.

To stále ještě nic není proti tomu, co si Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) usmyslela na různých formulářích – tiskopisech, byť s povinností elektronického podávání, uvádět za údaje, co vše se jí musí na nich vykazovat.

Již za minulého režimu, možná dokonce již za CK Františka, abych někoho neurazil, vzniklo lidové rčení „dej volovi funkci, vymyslí lejstro“ reflektující skutečnost, že v různých organizacích byly pro známé zřizovány nové funkce a aby měl dostatečné peníze, musela to být funkce vedoucího a aby měl co vést vytvořil se pro něj celý nový organizační útvar se spoustou zaměstnanců. A ti, aby zdůvodnili svoji existenci, vytvoří nějaký formulář, na kterém jim někdo jiný musí poskytovat nějaké údaje….

A ejhle! Máme tu nové podání, nový formulář, nový tiskopis! Jmenuje se „Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance (skončení uplatňování slevy na pojistném za zaměstnance)“. Už jeho název uvádí co je jeho obsahem – zaměstnavatel na něm s předstihem bude ČSSZ oznamovat jméno a rodné číslo zaměstnance, na kterého si chce uplatnit slevu na pojistném. ČSSZ si za tím účelem vytvoří a bude udržovat další databázi lidí, u nichž si budou evidovat, který zaměstnavatel a v jakém období si na ně nárokuje slevu na pojistném, protože ta se může poskytnout jen jednomu zaměstnavateli. Můžete namítnout, že tento nový tiskopis je dle zákona 216/2022 Sb. nový. § 7a odst.5. Jenomže, kdo zákon píše? Kdo jej předkládá? Ministerští úředníci. Ti vědí, proč tento odstavec napsali. Co členové vlády a parlamentu. Škoda, že ta paragrafová znění zákonů nečtou a nezamýšlejí se nad nimi. Škoda že ani politici za ODS, která byla dříve nositelem idejí zeštíhlení státního aparátu a odstranění přebytečné administrativy cestou zjednodušení legislativy. Ale všechny ideje stranou, když jde o koryta. A co na to Piráti?  Ti se tiše někam vytratili….

Další tiskopis. „Přehled o výši pojistného“, který zaměstnavatel každý měsíc odesílá na ČSSZ. Dosud jednostránkový, vedle identifikace zaměstnavatele obsahující jen součet všech vyměřovacích základů (hrubých mezd) a z něj vypočtené pojistné odváděné zaměstnavatelem a součet pojistného strhávaného zaměstnancům.  V předchozích obdobích různých slev na soc. pojištění byl max. rozšířen o další 2 řádky pro vyměřovací základ a z něj pojistné, jež bylo předmětem slevy. Např. za covid-19 mohli zaměstnavatelé nevyužívajících slev podávat původní a nový (rozšířený o ty další 2 řádky) jen ti, co slevu chtěli využít.
Správnost výpočtu pojistného, popř. oprávněnost využití slevy byla ověřována při kontrolách zaměstnavatelů ze strany ČSSZ, kterou stejně všichni jednou za 2-3 roky podstupují.
Nyní se opět o 2-3 řádky z důvodu slevy na 1. straně rozšiřuje. Ale přibývají k němu další stránky, na kterých zaměstnavatelé musejí uvádět jmenovitě s jejich datem narození a rodným číslem jednotlivé zaměstnance, které již uvedli v Oznámení o záměru….a ke každému z nich vyměřovací základ ze zaměstnání, na které je uplatňována sleva, důvod pro uplatnění slevy a rozsah pracovní doby ze všech zaměstnání u tohoto zaměstnavatele…. Proboha! Ať z nás nedělají debily! Pokud chce někdo podvádět, určitě si najde jinou cestu, než že by si nárokoval slevu při plném pracovním úvazku nebo překračoval 1.5 násobek nebo měl víc než 1,15% na hodinu průměrného výdělku!!! „Chceme co nejvíce údajů, ať máme co kontrolovat!“ – byrokratická buzerace úředního šimla!!! Zbytečná šikana těch, co se snaží mít vždy vše dle zákona a vůči úřadům správně. Je podstatně více pravděpodobné, že se v té složitosti a množství údajů, které je nutné poskytnout, pracovnice nechtěně zmýlí, než že by byla sleva vypočtena chybně nebo neoprávněně.

A takto nám mohutně bobtná státní aparát, ač jeden z nejčastějších volebních slibů je jeho redukce.
Podívám-li se do historie, lze v ní najít mnoho organizací, které se uvedeným procesem administrativního bobtnání dostaly do stavu vlastní zahlcenosti. Všichni tam měli co dělat, tekly nervy, že se někde neplní termíny předání nějakých výkazů někomu jinému….a přitom mnohdy již důvod samotné existence takové organizace dávno pominul.
V skrytu duše doufám, věřím, jsem tak naivní, že se to tak nestane s celým naším státem. Což by mohlo, kdyby si jeho občané vzali k srdci doporučení jednoho nejmenovaného náměstka jednoho nejmenovaného ministra průmyslu, když si nemalá část občanů na něco stěžovala: “Komu se to nelíbí, ať si jde někam jinam.“.

Více informací na účetní program, zápis firmy naleznete i na účetní program.

Vyhledávání